top of page

Przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny dla klientów

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z optimo modo GbR. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administratorem Twoich danych jest optimo modo GbR Agentur für Senioren Krala & Krala z siedzibą w Peine, Werderstr. 31. Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: datenschutzbeauftragter@optimomodo.de. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem firmy.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym do zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do max. 36 miesięcy od czasu jej zakończenia

  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

  • prowadzenia procesów reklamacyjnych

  • w celach archiwizacyjnych

  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych.

  • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze w 31224 Peine, Werderstr. 31 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: datenschutzbeauftragter@optimomodo.de.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez optimo modo GbR w ramach zawieranych z Tobą umów.

Dla państwa wygody kontakt z Biurem możliwy jest poprzez telefon, pocztą e-mail oraz osobiście. Dodatkowo możemy poprosić o opcjonalne dane kontaktowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

bottom of page