top of page

Krótka historia i główne zadania firmy

Spółka optimo modo GbR - Agentur für Senioren - jest niemieckim podmiotem gospodarczym z siedzibą w Peine, w Dolnej Saksonii.

Od roku 2004, a więc wkrótce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej osoby reprezentujące firmę rozpoczęły działalność związaną z pośrednictwem w opiece i pomocy domowej z Europy Wschodniej. Spółka od roku 2006 ulegała przekształceniom prawnym, lecz jej kierownictwo zawsze pozostawało w rękach dotychczasowych jej wspólników. Do końca 2008 roku bardzo sprawnie i prężnie rozwijała się pod inną nazwą i formą prawną, a od stycznia roku 2009 przyjęła nazwę optimo modo GbR (łac. optimo modo – najlepsze rozwiązanie, najlepsza droga).

 

Naszymi Klientami są:

  • opiekunki / opiekunowie i pomoce domowe

  • osoby potrzebujące pomocy socjalnej w prywatnych gospodarstwach domowych ale także w domach seniora

Jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Klientów - nie tylko w sprawie pośrednictwa, ale także we wszystkich innych kwestiach dotyczących pielęgnacji, opieki, pomocy w domu, przysługujących osobom niepełnosprawnym praw, a także praw przysługującym osobom wykonującym zlecenie.

 

optimo modo GbR pośredniczy w zawieraniu kontraktów pomiędzy polską opiekunką a niemieckim pacjentem.

W ramach tej funkcji:

  • wyszukuje zleceniodawcę dla opiekunki

  • negocjuje dla niej wynagrodzenie

  • sprawdza warunki bytowe dla wykonywanej pracy

  • przekazuje informacje o podopiecznym / podopiecznej

  • przygotowuje projekt umowy o świadczenie usług pomiędzy opiekunką a pacjentem, w taki sposób, aby zapewnić stronom możliwie bezkonfliktową współpracę w zakresie zleconych świadczeń

  • koordynuje sposób i termin dotarcia na miejsce wykonywania zlecenia

  • czuwa także nad prawidłowym i terminowym przepływem należności za kontrakt

bottom of page